Pepper

Name SDS Label
Hot Pepper - Daredevil RZ (37-40)
Hot Pepper - Thunder RZ (37-74 )
Sweet Pepper Orange - Orangery RZ
Sweet Pepper Orange - Triora RZ
Sweet Pepper Orange 35-1177 RZ
Sweet Pepper Red - RedLine RZ (35-161)
Sweet Pepper Red - Keessie RZ (35-192)
Sweet Pepper Red Mini - Trirosso RZ
Sweet Pepper Yellow - Baselga RZ (35-210)
Sweet Pepper Yellow - Rookie RZ F1 (35-237)
Sweet Pepper Yellow - Triyello RZ

Categories